Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Loonwaarde basis: objectieve vaststelling loonwaarde

Bij de Loonwaarde basis is het uitgangspunt gericht op de vaststelling van de Loonwaarde ter controle op het uit te keren subsidiebedrag.

Om de loonwaarde van een medewerker te kunnen bepalen wordt informatie uitgevraagd over de prestatie van de werknemer op de werkplek. Hiervoor wordt de functie van de werknemer herleid naar maximaal 5 taken. Van ieder van deze taken wordt op basis van de bestanddelen tempo, kwaliteit en inzetbaarheid bepaald hoe de werknemer presteert ten opzichte van een reguliere werknemer in eenzelfde vergelijkbare functie.

Prestatie

De prestatie van de werknemer is aan de hand van de volgende stappen:

  • Vaststelling van de taken en de omvang van de taken.
  • Vaststelling van de normfunctie van een werknemer zonder beperkingen en het  functieloon daarbij.
  • Vaststelling van de prestaties van de werknemer op het bestanddelen tempo, kwaliteit en
  • Inzetbaarheid per taak
    • Hiervoor voert de Loonwaardespecialist een observatie op de werkplek van de werknemer uit.
    • De werknemer wordt gevraagd om een zelfbeoordeling te maken ten opzichte van een collega.
    • De werkgever beoordeelt de prestaties van de werknemer gerelateerd aan de normfunctie.

Ook is ons instrument eenvoudig koppelen aan bestaande systemen zoals het systeem van Centric, en is de Loonwaardemeting eenvoudig in te voegen in een bestaand werkproces.