Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

De onafhankelijke loonwaardemeting

De uniforme Loonwaardemeting geeft u een krachtig instrument om de loonwaarde vast te stellen. Dit is de grondslag voor loonkostensubsidie en gemeentelijke en UWV-rapportage. Ook krijgt u een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer en de mate van begeleiding die nodig is. Het loonwaarde instrument heeft de modules Basis, Werkfit en Match.

 

Vaststellen loonkostensubsidie Participatiewet, Loondispensatie (Wajong), WSW, Wet Verbetering Poortwachter.

Loonwaarde basis

De Loonwaarde BASIS geeft inzicht in het verdienvermogen van medewerkers. U stelt conform de nieuwe uniforme loonwaarde-methodiek het loonwaarde percentage vast en onderbouwt hiermee de beschikking en hoogte van de loonkostensubsidie voor de gemeente of het UWV.

Loonwaarde Werkfit

Met de Loonwaarde WERKFIT krijgt u een beeld van de ontwikkel-mogelijkheden van de werknemer en de mate van begeleiding die nodig is. Zelfs de mogelijkheden op de ‘reguliere’ arbeidsmarkt worden voor ieder soort werknemer in beeld gebracht. Optioneel kan per medewerker een Skillpas worden opgebouwd. Hiermee kan de medewerker trots laten zien wat hij of zij allemaal ontwikkeld heeft.

De Loonwaarde meting wordt zo niet alleen een moment opname maar een onderdeel van een leven lang ontwikkelen en mogelijk zelf volgende stappen zetten. Zodat de betrokken medewerker breed inzetbaar blijft en zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Loonwaarde matching

Loonwaarde Matching is er op gericht om de kandidaat ( nu werknemer) te leiden naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. De medewerker publiceert zijn Skillpas en wordt zo op een aantrekkelijke manier zichtbaar voor werkgevers. De medewerkers worden ondersteund bij het solliciteren en bij de ‘ingroeien’ op een nieuwe werkplek.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze laatste ontwikkelingen?
Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.